HomeHistoriekSpiritualiteitStructuurApostolaatGemeenschappenContactNieuwsFotoboekGastenboek

SPIRITUALITEIT EN CHARISMA

boodschap-mariaAls Zusters van Maria wijden wij ons leven toe aan de Drie-ene God door een apostolisch-religieus leven in gemeenschap, met voorkeur voor armen en mensen die het op allerhande vlakken moeilijk hebben.

Wij willen de Blijde Boodschap van het Evangelie uitdragen en meewerken aan de groei van Gods Rijk op aarde . God en de naaste liefhebben is de grondslag van ons leven. Bewust van eigen onmacht mogen wij hierbij vertrouwen op het getuigenis van de apostel Paulus : “Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft, want God zelf zal voltooien wat Hij in mij begonnen is”.

Met de religieuze geloften, die gedragen worden door een leven in gemeenschap, geven wij op een bijzondere wijze gestalte aan onze roeping.

 

Maagdelijkheid
Gehoorzaamheid
Armoede

Daarom staat er op ons kruisje :
 ‘per Mariam ad Jesum’ :
‘door Maria naar Jezus’ want zij wijst ons in alles naar haar Zoon.

Kruisje van de zusters van MariaWe zijn vandaag samengebracht en tot gemeenschap geroepen om getuige te zijn van Jezus’ verrijzenis. De Verrezen Heer is en blijft het middelpunt van de congregatie en van iedere communauteit. Hij zal ons samenzijn behoeden voor een zelfgenoegzaamheid die op eigen kracht wil terug plooien en op zichzelf wil bouwen. Onze religieuze gemeenschap wil in deze tijd een ‘teken’ zijn van wat de Kerk wil zijn : een kern van hoop voor deze wereld.

Omhoog

Kiekmaar