HomeHistoriekSpiritualiteitStructuurApostolaatGemeenschappenContactNieuwsFotoboekGastenboek

APOSTOLAATSTERREINEN

Nr-0032-IconenAls we kijken naar de oorsprong van onze congregatie, dan was het onderwijs de belangrijkste opdracht. Later, bij het aansluiten van een aantal congregaties, is verpleging van zieken en verzorging van bejaarden ook een belangrijk apostolaatsterrein geworden.

Veel rechtstreekse en beroepshalve betrokkenheid is nu weggevallen door het verouderingsproces. Kleine, maar niet onbelangrijke diensten kunnen nog een waardevolle bijdrage zijn.

Waar de woonruimte van de zusters nu aansluit bij schoolgebouwen, voelt men zich nog nauw verbonden met de schoolactiviteiten door het ter beschikking stellen van vergaderruimtes, behartigen van kleine opdrachten, gewoon meeleven met de evolutie van de school. Andere zusters zijn betrokken bij het parochiaal leven door hulp in de kerk, in secretariaatswerk, als teamlid, door ziekenbezoek en velerlei vormen van vrijwilligerswerk.

Ook in de kinderdagverblijven van Nieuwpoort en Izegem zijn de zusters actief.

Dadizele-BaseliekHet bedevaartsoord Dadizele kan nog rekenen op de inzet van de zusters.

In het ziekenhuis zijn enkele zusters actief tewerkgesteld als verpleegkundigen. Een aantal gemeenschappen sluiten aan bij een woon- en zorgcentrum.  Ze hebben er aandacht voor de bewoners, helpen op de drukke momenten rond het maaltijdgebeuren, zijn een luisterend oor en zorgen voor kleine attenties.  

Er wordt aan vrijwilligers werk gedaan in “beschut wonen “ te Izegem, zowel in de administratie als in de begeleiding. De aanwezigheid van zusters in de raden van bestuur van de vrije scholen, het ziekenhuis, de woon- en zorgcentrums en het kinderdagverblijf is nog steeds een zinvolle opdracht. Omhoog

Het verlangen tot dienstbaarheid, zoals Jezus die de gezondene was van de Vader, zal ook ons bezielen in ons apostolisch werk. Het blijft allereerst Gods eigen werk in en door ons.

Wat we ook doen, welke onze leeftijd ook is, onze verantwoordelijkheid , onze talenten of gezondheid, in Jezus kan iedere zuster en de gehele congregatie meewerken aan de evangelisatie van de wereld

 

Kiekmaar