HomeHistoriekSpiritualiteitStructuurApostolaatGemeenschappenContactNieuwsFotoboekGastenboek

ZENDING NAAR VIETNAM

VietnamLangs ondoorgrondelijke wegen kwamen destijds Vietnamese meisjes in contact met onze congregatie. Dit leidt tot enkele intredingen in de loop van de jaren. Eén van hen, zuster Anna Thuy, bezoekt haar geboorteland in januari/februari 1998, na 29 jaar verblijf in België. Zij ontdekt er de noden en levensomstandigheden van de jongeren in het huidige Vietnam.

Juni 1999 :

Congregationeel kapittel Dit is een samenkomst van een democratisch verkozen aantal zusters om beslissingen te nemen en toekomstgerichte vernieuwing tot stand te brengen. Tijdens deze bijeenkomst vraagt zr Anna Thuy de aandacht voor de jongerenproblematiek in Vietnam : kan onze congregatie overwegen om met een paar Vietnamese zusters, ter plekke, een gemeenschap op te richten die jongeren helpt aan studiemogelijkheden ? Tevens kan dan deze gemeenschap voor hen kansen bieden tot verdieping van hun christelijk geloof en,voor sommige zoekende meisjes een weg zijn tot het vinden van hun eigen roeping. Het is immers zo, dat een intrede in een autochtone congregatie niet kan, zonder diploma, noch boven de leeftijd van 25 jaar. Haar voorstel verrast enigszins, en sluimert een tijd zonder evenwel helemaal gedoofd te worden. Door contacten van op afstand met de lokale clerus en een autochtone congregatie in Vietnam wordt het vlammetje wakend gehouden

Januari 2003 :

Zr Anna Thuy vertrekt opnieuw naar Vietnam voor een paar maanden. Tijdens deze periode gaat de algemene overste zr Immolata, aldaar op bezoek, in gezelschap van zr Maria Oanh.

Augustus 2003:

Het algemeen kapittel komt opnieuw bijeen en behandelt het voorstel voor een zending naar Vietnam

Kapittelbesluit IV, genomen op 08.08.2003, luidt als volgt :

“Het algemeen kapittel staat positief tegenover de aangevoelde nood tot een zending van enkele zusters naar Vietnam. De politieke situatie van het land en een recent groeiend materialisme vormen een kolossale uitdaging voor de levenskrachtige katholieke minderheidskerk in Vietnam. In de hoop een steun te zijn voor zoekende jonge mensen willen we hen met deze zending een kans bieden tot verdieping van het christelijk geloof en tot het ontdekken van de eigen roeping. Vanuit het besef dat de zusters, bij deze zending in een zo andere cultuur, voor ongebaande wegen staan, vragen wij dat deze opdracht permanent gevolgd en geëvalueerd wordt door het algemeen bestuur. Moge Gods Geest hen begeleiden zodat wij samen kunnen voltooien wat God in ons begonnen is .” Nu kan de voorbereidende ontdekkingstocht verder gaan

November 2003 :

Zr Anna Thuy, in gezelschap van de vader van zr Maria Oanh, vertrekt op verdere verkenningstocht.

Juli 2004 :

Zr Anna Thuy en zr Maria Oanh vertrekken samen voor een eerder kort verblijf. Twee meisjes sluiten daar bij hen aan. Zij worden, bij het vertrek van de zusters naar België, voor hun verdere studies toevertrouwd aan een autochtone congregatie. De financiële ondersteuning van de studies wordt gespijzigd door de Vietnamese Gemeenschap in West Vlaanderen(België), die renderende acties onderneemt via intense samenwerking. Gaandeweg groeit de jongerengroep in Vietnam, die geniet van studiemogelijkheden, uit tot 35. Binnen deze groep drukt een aantal meisjes het verlangen uit om te kiezen voor religieus leven.

Juni 2005 :

Beide Vietnamese zusters vertrekken opnieuw naar hun land. De kandidaten uit de jongerengroep, die willen kiezen voor religieus leven, drukken de wens uit om een gemeenschap te vormen. Een familielid van zr Maria Oanh biedt een leegstaand gebouw aan om in gebruik te nemen.

Juli 2005 :

Na de nodige aanpassingswerken nemen een aantal meisjes, samen met de zusters hun intrek in de woning onder de leiding van zr Anna Thuy. Ze wonen in het district Binh Thanh van Saïgon.  Zr Maria Oanh vertrekt terug naar België om daar haar onderwijsopdracht verder op te nemen.

September 2007 :

Zr Maria Oanh , als licentiate Godsdienstwetenschappen, vertrekt opnieuw, om er de taak van vormingsverantwoordelijke op te nemen.

Oktober 2007 :

Feest van O.L.Vrouw van de Rozenkrans : twee meisjes worden opgenomen in het pré-noviciaaat. Op dat ogenblik zijn er 14 ‘kandidaten’ voor het religieus leven en 2 pré-novicen. Dit is een pril begin, dat, in een land met een totaal andere cultuur, best geleid wordt door zusters die er hun roots hebben, en hun Vietnamese ziel door alles heen hebben bewaard.

De bedoeling van onze congregatie is heel duidelijk : een zelfstandige Vietnamese gemeenschap van religieuzen helpen uitbouwen met ondersteuning vanuit België zolang dit noodzakelijk is.

Kiekmaar