HomeHistoriekSpiritualiteitStructuurApostolaatGemeenschappenContactNieuwsFotoboekGastenboek

HISTORIEK

 

St.VincentiusMidden de 18de eeuw bestuurt Maria-Theresia, keizerin van Oostenrijk, onze gewesten. Na een ellendige tijd van oorlogen en verwoesting kondigt zich, onder haar bewind, een eerste economische heropleving aan.

Er blijven echter veel noden op allerlei gebied. In het bijzonder is de zorg voor de armen een nijpend tekort. De Franse priester, Vincentius à Paolo , heeft dit heel wat vroeger reeds opgemerkt. Als antwoord op de noden van zijn tijd, brengt hij een nieuw elan in het religieuze leven. Ter ondersteuning van de armenzorg doet hij immers niet langer alleen beroep op gegoede en godvruchtige leken. Van nu af aan roept hij eenvoudige meisjes tot een engagement voor heel het leven in dienst van de armen. Op vele plaatsen ontstaan congregaties van religieus leven, die zich specifiek wijden aan deze evangelische zending.

Maar, in het keizerrijk van Maria-Theresia, zijn religieuze congregaties , onder die vorm evenwel onbekend. Er bestaan enkel contemplatieve gemeenschappen, die door de burgerlijke wetgeving verboden zijn. Toch vindt de congregatie ‘Zusters van Maria’ van Ingelmunster’ , met haar onooglijk klein begin, haar oorsprong in deze brede stroming van vernieuwing van religieus leven.

De stichter E.H. Pieter Jacobus DufortDe stichter, Pieter Jacobus Dufort, is geboren te Ledegem op 16 mei 1720. Op de leeftijd van 29 jaar wordt hij in 1749 benoemd tot pastoor van Ingelmunster. Deze parochie telt op dit ogenblik 5000 inwoners en behoort tot het bisdom Doornik. Omhoog

Op 02 juli 1769 begint pastoor Pieter Jacobus Dufort een stichting in Ingelmunster met als tweevoudig doel: de arme kinderen te helpen bij de studie en de arbeid, en, de hulpbehoevenden van de parochie bij te staan. Twee vrouwen, Francisca Goethals en Isabella Catulle, nemen op de zondag van het feest van O.L.Vrouw Bezoeking “als eerste godvruchtige dogters” hun intrek in het door de pastoor aangekochte huis. Pastoor Dufort stelt de “geestelijcke vergadering” onder de bescherming van O.L.Vrouw van de VII Weeën, naar het beeld dat in de parochiekerk vereerd wordt. Het beoogde doel van de stichting: onderwijs aan de arme kinderen en zorg voor de zieken van de parochie, wordt spiritueel geduid als een weg ‘om vooruitgang te maken in de deugd tot heil van de naaste en tot glorie van God’.

De nieuwe stichting wil dus een vorm van religieus leven zijn, onderscheiden van de bestaande monastieke gemeenschappen, maar apostolisch in dienst van de armen.

 

Kiekmaar